Exempel på uppdrag

Marknadsetablering genom återförsäljare
Ett treårigt uppdrag där vår roll var att hjälpa ett medelstort svenskt företag att etablera sig på diverse marknader inom och utanför Europa. Etableringen skedde genom återförsäljare med flera olika kanaler per marknad och vår roll var att hitta, utvärdera, välja och träna återförsäljare samt att sköta kommersiella diskussioner. Under de tre åren så ökade vi omsättningen från ca 40 MSEK till 85 MSEK samtidigt som lönsamheten kraftigt förbättrades.

Turnaround av business unit i nordiskt börsföretag
Ett treårigt uppdrag, där vi skulle vända utvecklingen i en business unit med försäljning globalt mot billtillverkare. Enheten hade en omsättning på ca 100 MSEK och var en förlustaffär. Vi analyserade först orsakerna till det dåliga resultatet och genomförde sedan åtgärder som bättre styrning av kundprojekt, omförhandling av kundavtal, samt expansion av försäljningorganisationen med en KAM struktur. Enheten hade efter tre år ökat omsättningen till ca 250 MSEK och hade en för branschen extremt god lönsamhet.


 

Etablering av tyskt programvaruföretag i Norden
Uppdrag där vi som konsulter dels hjälpte till med att starta nordiskt dotterbolag åt vår kund men sedan även drev arbetet med att ta nya affärer. Företaget har nu rullande affärer med stora kunder som t.ex. Autoliv, BUFAB, NIBE, Volvo Cars, och Scania samt med många mindre kunder. 

Nordisk återförsäljare/agent åt holländskt programvaruföretag 
Som investerare i en nordisk agentur har vi möjliggjort en expansion i Norden för ett holländskt programvaruföretag inom people analytics. Det nordiska bolaget gör regelbundna projekt och prenumerationsbaserade affärer med stora företag och organisationer i Norden. Exempel på kunder är ABB, Ericsson, Lidl, Migrationsverket, Netent, Orkla, Santa Maria, Sida, Stockholms Stad, Trelleborg och Volvo.